Byggnadsställningar i Malmö

Rätt byggnadsställning på rätt sätt! Med Ställningskonsultens hjälp får du rätt byggnadsställningar på rätt vis – det är det tryggaste och mest effektiva sättet att starta ett byggprojekt.

Bra att veta när du ska renovera din villa: Du har arbetsmiljöansvar!


När du ska bygga eller renovera din villa har du ansvar för arbetsmiljön.
Alla förekommande arbeten så som rivning, schaktning, markarbeten, elinstallationer, ventilation, VA och mindre reparationsarbeten omfattas av Arbetsmiljöverkets regler och brister i arbetsmiljön kan medföra böter. Som ansvarig ska man utse en person eller ett företag till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P), och samma person, företag eller annan person till byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (BAS-U).

Byggarbetsmiljösamordnarna ska samordna arbetsmiljöarbetet så att risker för olycksfall och ohälsa förebyggs. Det är även samordnarna som ska ta fram en arbetsmiljöplan eftersom bygget innebär vissa risker. I de fall det finns krav på en arbetsmiljöplan kan avsaknad av en sådan medföra böter och i värsta fall kan en allvarlig olycka inträffa.
Oavsett om du gör jobbet själv eller har upphandlat flera olika entreprenörer så är det du som har arbetsmiljöansvaret. Ger du ett byggföretag ansvaret för att utföra bygget som en helhet åt dig så övergår arbetsmiljöansvaret på byggföretaget.

Ställningskonsulten hjälper även dig som privatperson med konsulttjänster, eller så lär vi dig att göra jobbet själv. Läs mer om våra tjänster för att se hur vi bäst kan hjälpa dig.

Kurser och konsulttjänster för dig som driver byggföretag


Enligt arbetsmiljölagen har du som tar på dig ett bygg- eller renoveringsuppdrag åt en konsument ansvar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.
Arbetsmiljöansvaret gäller vid bygge av en hel villa, men också vid underhållsarbete och små reparationer. Oavsett om du är ensamt företag på bygget eller om du handlat upp flera entreprenörer är det du som har ansvar för att utse en BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering), och en BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet), och för att en arbetsmiljöplan blir upprättad.

Att byggnadsställningarna är korrekt monterade ingår också i ansvaret. Ställningskonsulten kan hjäpa er med den särskilda kurs som krävs för att få bygga en rullställning. Det är mycket viktigt ur säkerhetssynpunkt att en byggnadsställning håller den standard som krävs och att den monteras på rätt sätt. Om ditt företag inte har egna byggnadsställningar eller om ni inte känner till hur ställningen ska monteras så rekommenderar vi att ni låter ett proffs hjälpa er med monteringen.

Skulle det behövas hela byggnadsställningar eller delar av en byggnadsställning kan Ställningskonsulten hjälpa till med alla nödvändiga kontakter för att snabbt få tag på de byggnadsställningar eller tillbehör ni behöver.

Tryggt

Du får byggnadsställningar till din arbetsplats som garanterar trygga arbetsförhållanden. Arbetsmiljön på din arbetsplats förbättras.

Effektivt

Ställningskonsulten levererar rätt byggnadsställningar snabbt och precist. Ni slipper tråkiga förseningar.

Lärorikt

För den byggfirma som är öppen för vidareutveckling och nya utmaningar kan jag erbjuda lektioner i uppbyggnad av byggnadsställningar. Öka kunskapen och kompetensen på er arbetsplats!

Modulställningar och ramställningar

Man kan dela in byggnadsställningar i två kategorier. Dessa två kan i regel kombineras med varandra och fyller lite olika funktioner. Det går inte att säga att den ena modellen är bättre än den andra – de kompletterar varandra.

Först har vi det som kallas modulställning. En modulställning har på plussidan att den är flexibel. Stommen består av vertikala stödpelare och horisontella ramar, balkar och plan/trall. Diagonalstag stabiliserar konstruktionen.

Sedan finns det som kallas ramställning. En ramställning är ett system som går ut på att man bygger upp sin byggnadsställning av färdiga ramar. När man renoverar husfasader används oftast denna typ av byggnadsställning.

Byggnadsställning på enklast möjliga vis

Det är inte alla byggbolag som har tillgång till egna byggnadsställningar, och ännu färre vet hur de ska användas på professionellt vis, dvs. monteras och demonteras för maximal trygghet. Varje år inträffar olyckor i Sverige som följd av slarv vid byggnadsställningar och alla borde ta sig tiden att antingen lära sig precis hur dessa installationer ska hanteras, eller anlita ett proffs för jobbet.

Ställningskonsulten erbjuder just dessa tjänster. Jag är inte försäljare av byggnadsställningar, inte heller hyr jag ut några byggnadsställningar, men jag har alla nödvändiga kontakter för att snabbt och effektivt få tag på de byggnadsställningar ni behöver för ett projekt. Jag kontrollerar också med största noggrannhet byggnadsställningarna som levereras till er arbetsplats för att försäkra er om att ni fått det ni beställt och att byggnadsställningarna motsvarar de höga krav som ska ställas på denna typ av produkt.

Jag kan lära ut hur man bygger upp en mindre byggnadsställning, eller så kan jag själv stå för monteringen. Jag kontrollerar alla infästningar och förankringar och har dessutom godkända förankringar till salu för den som behöver köpa egna.