Tjänster

Allt som rör byggnadsställningar

Rådgivning, beställning och kontroll

När det är dags att sätta igång med ett byggprojekt behöver man ta ett beslut om hur många byggnadsställningar som behövs, vilken typ av byggställningar som behövs, varifrån man bör beställa dem och vad för leveranstider man kan förvänta sig.
Ställningskonsulten kan hjälpa er med beställning, kontroll och besiktning av de byggnadsställningar ni mottagit. Infästningar och förankringar är svaga punkter på byggnadsställningen och kontrolleras alltid innan man ger klartecken att påbörja arbetet. Med vår långa erfarenhet och vårt inarbetade kontaktnät hjälper vi er att få en byggnadsställning av bra kvalitet och med effektiv leverans.
Självklart kan vi även hjälpa till med nya egna förankringar. Ställningskonsulten är återförsäljare av förankringar av marknadens bästa kvalitet.

Montering

Uppförandet och användandet av byggnadsställningar medför vissa risker och det är viktigt att ställningen är rätt monterad. Även om ställningen är monterad av en ställningsfirma är det du som arbetsmiljöansvarig som bär ansvaret för att det är rätt gjort.
Ska du bygga en rullställning behöver du ha gått en särskild kurs för att få lov att uppföra ställningen, har man underlåtit att göra detta kan det innebära skyldighet att betala vite. Vid en tillsyn kontrolleras att endast de som får, bygger ställningen.
Alla omfattande lagtexter man måste förhålla sig till kan vara besvärliga att sätta sig in i. Ställningskonsulten hjälper er med alla praktiska moment och med ansvaret för alla lagar och regler som kommer med byggnadsställningar och användandet av dem.

Utbildning

Ställningskonsulten erbjuder utbildning för de företag och privatpersoner som själva vill lära sig bygga mindre byggnadsställningar.
För den som ska bygga en byggnadsställning räcker det inte längre med bara kompetens utan man måste också ha genomgått utbildning. Genom att gå kursen själv kan man spara in på mycket inför framtiden, inte minst vad gäller tid och frustration!

Arbetsmiljöplan

Sverige har ett strikt miljöregelverk. För att garantera god arbetsmiljö för era anställda hjälper jag er att lägga upp en miljöplan där alla aspekter inkluderas enligt konstens alla regler. Detta är i första hand viktigt för era arbetare, men också för verksamheten som helhet.
Mycket kan hända på en byggarbetsplats. Om det föreligger risk för fallolyckor, ras, kemiska risker i samband med till exempel färg, asbest eller fogskum med mera, så kräver arbetsmiljölagen att en arbetsmiljöplan finns.
Mer om arbetsmiljökraven finns att läsa i Arbetsmiljöverkets broschyr.